Uluslararası İş Destek Merkezi (ICBA) virtual exhibition 2020 projesini sunmakta

Sanal sergi. Dünya çapında satıcı ve alıcıları birleştirecek kapsamlı ve etkili sanal bir platformdur.

ÇÖZÜMÜN PRATİK ÖNEMİ

İş ilişkileri, ilgili fikir alışverişi, başarıların tanıtım gösterileri, toplumsal tartışmalar...

Bütün bunlar sergilerde, fuarlarda ve forumlarda yer alır. Uzun zamandır, sergiler ve fuarlar, en gelişmiş fikirlerin uygulandığı, en gelişmiş teknolojilerin eylemde görüldüğü, profesyonellerle iletişim kurabileceğiniz, hemfikir insanlarla tanışabileceğiniz ve ortaklar bulabileceğiniz yer olmuştur. Şimdi de bunların hepsinin yok olduğunu bir hayal edelim... Sergiler gerçekleştirilmiyor, iş ortamında taraftarlarla temaslar bozuk, ortaklıklar gerekli gelişmeyi elde etmiyor.

Bilim kurgu filmlerinden bir şey gibi görünüyor. Ancak, hayatın bize gösterdiği gibi, bu tür ilişkiler formatları kolayca bozulabilir. COVİD-19'un yayılması ve hükümetlerin nüfusu korumak için aldığı önlemler, iş ve kamu ilişkilerin sürekliliğini sağlamak için teknolojik gelişmeleri kullanmanın tam zamanı olduğunu göstermiştir.

Başarıları, iş bilgileri ve fikir alışverişine sürekli olarak ihtiyacı olan insanlar ve toplumların isteklerini bir araya getirip, çok güvenli bir şekilde daha önce kullanılamayan teknolojilerin ve hizmetlerin yardımıyla, ürün ve başarı sergisi oluşturabilir, potansiyel bir ortakla video konferans düzenleyebilir, ilgi alanlarda tartışmalar yapabilir ve en nihayet önemli anlaşmalara varılabilir bir yer olan ViEx (virtual exhibition) kavramını oluşturduk.

PROBLEMLİ DURUM

İş çevresinin ve toplumsal forumların ihtiyaçları sürekli iletişim gerektirir. Bu tür iletişimi bozabilir olaylar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir ve öngörülemeyen bir süre devam edebilir.

Önemli iş ve toplumsal etkinlikler yüksek öncelikli nedenlerle iptal edilebilir. Gördüğümüz gibi, sergiler ve çeşitli yönlerdeki forumlar gibi birçok önemli etkinlik, pandemik nedeniyle 2020 yılında farklı ülkelerde hükümet organlarının emirleri ile iptal edildi.

Bu tür iptallerin bir sonucu olarak, çok sayıda sanayi ve hizmet sektörleri uzun vadeli gelişme planları oluşturamadı, müşteri ve ortak ilişkilerinin dinamiklerini anlayamadı. Bu tür iptallerin bir örneği, bu yıl düzenlenmeyen Farnborough Uluslararası Uçak Gösterisi (Fransa) ve DİMDEX 2020 Deniz Silahları Sergisi (Katar).

Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (Rusya) ve Boao Asya Forumu (Çin) gibi önemli uluslararası sosyo-politik tartışma platformları bile süresiz olarak ertelenmiştir.

Çağdaş dünyadaki yaşamın hızı göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen tüm sorunların mümkün olan en kısa sürede çözülmesi gerekir.

ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Kısa süre önce, bu sorunların çözümleri, gerçekten büyük bir problemdi ve modern teknolojilerin eksikliği nedeniyle zordu.

Şimdiki zamanlarda, 4G+, 5G gibi modern iletişim kanalları ve gelecek vaat eden STARLİNK projesi dahil iyi tasarlanmış teknolojik tabanı ile, iş ve sosyal etkileşim için oluşturulan ve herhangi bir dış etkenlere maruz olmayan bir online platform üzerinde çalışması gerçek ve mümkün görünüyor.

Bunun çözümü, kullanıcının sergilerde bir katılımcı veya ziyaretçi olarak katılmasını sağlayan bir yazılım ve donanım kompleksi olan ViEXby ICBA kavramıdır. Bu kompleks, internet bağlantısının olduğu dünyanın herhangi bir yerinde ürünleri incelemek, gözden geçirmek ve en önemlisi, anlaşma yapmaya izin verir.

ViEXby ICBA, normal sergide görüşme yapılır şekilde, sergileyen ile doğrudan iletişim kurması imkanı verir. Sergileyen ve ziyaretçi arasındaki iletişim dili farklı olsa bile, ViEXby ICBA teknolojisi tercümanlık hizmetlerini sanki bir tercümanın yanında olacakmış gibi kullanmanıza izin verir.

ViEXby ICBA ayrıca özel görüşmeler için güvenli bir sanal toplantı odasını sağlar.

Daha geniş kitleye yönelik sunumlar ve raporlar, ViEXby ICBA platformu temelinde video konferanslar ve web seminerleri şeklinde, özellikle bu amaçlar için sağlanan sanal kongre salonlarında ve oditoryumlarda mümkündür.

ViEXby ICBA sayesinde uzman profesyoneller için çok çeşitli kamu tartışmalar, forumlar ve etkinlikleri düzenlemek de mümkündür.

TEKNİK KONULAR

Bildiğiniz uluslararası sergi, fuar, forum, yalnız bilgisayarınızdan ayrılmadan.

Oyun endüstrisinin en iyi başarıları, farklı sorunların ve konuların pragmatik çözümleri ile birleştirilmiştir.

Etkileşim, katılımcıların kiralayabilecek pavyonları sağlayan ViEXby ICBA'in sanal ortamında uygulanmaktadır.

Özel standlar, katılımcının tercihlerine uygun olarak ViEXby ICBA platformunun içinde tasarlanacaktır. Vazife üzere pavyonlar standart standdan çok katlı veya çok odalıya kadar değişebilir. Video / audio ve sunumların yerleşmesi, en beklenmedik gereksinimleri karşılamak mümkün yapar. Belirli tematik etkinlikler için özel salonlar oluşturma ve kullanma imkanı, değişik bölgeler sergilerinden ekoloji ve iklim tartışmalarına kadar her tür etkinliği düzenlemesini sağlar. Katılımcı tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin detaylaması, gerekirse tercüme hizmetlerinin sağlanması ile görüntülü görüşme modunda katılımcı ile doğrudan İletişim de dahil olmak üzere mevcut tüm teknolojileri kullanarak modern yaklaşıma uygun olarak sağlanmaktadır.

ViEXby ICBA, iyi gelişmiş bir iç navigasyon ve referans bilgi sistemini sağlar. Kullanıcıların kaybolmak imkanı olmayacaktır: online portala girince,tüm sorulara cevap verebilecek sanal asistan tarafından karşılanacaklar.

Ayrıca ViEXby ICBA, profil katılımcılarına ve ziyaretçilere yönelik iyi bir reklam platformudur. Başka hiçbir platform, 3D modeller de dahil olmak üzere çeşitli formatlarda reklam materyallerinin bu kadar uygun bir şekilde yerleştirilmesini sağlayamaz. ViEXby ICBA geliştirilebilir bir platformdur. ViEXby ICBA konseptinin geliştirilmesindeki bir sonraki adım, VR kasklarının ve kinetik sensörlerin kullanımı da dahil olmak üzere doğrudan varlığın etkisini tam olarak oluşturmak için VR teknolojilerinin kullanımı olacaktır.

ViEXby ICBA'in geliştirilmesinin bir başka aşaması, iç ödeme sistemi de dahil olmak üzere akıllı sözleşme teknolojilerinin ve arbitraj işlemlerinin kullanılmasıdır.

ViEXby ICBA'in, aynı normal halk etkinliklerin gibi,reklamverenler için iyi bir platform olduğu da belirtilmelidir: ViEXby ICBA'in tüm kullanıcıları yerleştirilen reklamı görebilecektir.

EKONOMİK VE ORGANİZASYONEL ETKİLER

Herhangi bir halk etkinliğinin kurucu firmadan önemli mali kaynaklar ve harcamalar gerektirdiği bir sır değildir. Katılımcının ülkesi dışında geleneksel bir sergi, fuar veya forum gerçekleşirse, o halde standların veya sergi alanlarının hazırlanması ve örneklerin nakliyesi için oldukça büyük miktarlar harcanmaktadır. Ayrıca, böyle bir seyahatin organize maliyetini de bu miktara eklemek şarttır.

Bunu göz önüne alındığında, ViEXby ICBA'in maliyetleri belirgin bir şekilde azaltmanıza izin verecek bir araç olduğu açıktır. Şirketin tasarrufları, örneğin reklam ve tanıtım için harcanırsa, toplam etki, şu anda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi zor olan çok büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Kamu ve/veya endüstri tartışmalarının organizasyonunda, makul ekonominin etkisi de ortaya çıkmakta, ancak bu endeks, son derece güncel olayların artan verimliliğine ek bir göstergedir. Bu, kısmen uluslararası gündemlerle ilgili tartışmalar da dahil olmak üzere, pandemi sırasında düzenlenen online toplantılarla doğrulanmaktadır. ViEx platformunda sektörler arası ve ülkeler arası etkileşimi organize etmek çok daha hızlı olacaktır.

DIŞ DENEYİM

ViEXby ICBA'e belli belirsiz benzeyen kavramları uygulamaya yönelik bazı girişimler daha önce de yer almıştı. Ancak bu tür projelerin uygulanmasının önündeki en büyük engel, uygun teknik ve teknolojik temelin yanı sıra modern yazılım ve donanım çözümlerinin yoksunluğuydu. Yakın geçmişte elektronik cihazlar gerekli bilgi işlem gücüne ve uygulanabilir iletişim kanallarına sahip değildi. Hız sınırlı ve nispeten pahalı mobil trafik özellikle büyük bir sorundu. Şu anda, ViEXby ICBA'i modern kişisel cihazlarda kullanmak için belirli bir engel yoktur. En modern cihazların teknik özellikleri, kullanıcıların bunları söz konusu vazife için kullanmasına izin verir.

ViEXby ICBA'in çerçevesindeki fikirlerin gelişimini engelleyen bir diğer önemli faktör, sergiler, fuarlar ve forumlar düzenlemenin öteden beri süregelen gelenekleriydi. ViEXby ICBA'in çerçevesindeki çözümlere talebin dönüm noktası, sergilerin yapıldığı yolun olağan ve geleneksel organizasyonunun yeteneklerini önemli ölçüde etkileyen dış koşulların varlığının anlayışıydı.

İş faaliyetinin genel yavaşlaması döneminde, COVİD’e karşı önlemleri nedeniyle, online formatta bir türlü etkinlik düzenlemek için birçok girişim yer almıştı. Çoğunlukla bu girişimler video konferans formatında gerçeklenmiştir, ancak bu tür iletişim birçok sınırlama gösterdi. Bu da ViEXby ICBA kavramının, kapsamlı online etkileşim için iş ve toplum tarafından belirlenen gereksinimleri tam olarak karşılayacağı sonucuna varmamızı sağladı.

PROJENİN ÖNEMLİ NOKTALARI

Temel dijital ortamın geliştirilmesi. Bu, navigasyonun gerçekleştiği ve gerekli hizmetlerin oluşturulduğu kullanıcı arayüzünün bir parçasıdır. Esas itibarıyla, bu, modern oyun endüstrisinin grafik ve etkileşimli başarılarının kullanımı ile bir oyun alanı olarak uygulanan projenin bir parçasıdır.

  • Katılımcılar için paket çözümlerinin geliştirilmesi (standart stand, afişler).

  • Bireysel çözümlerin geliştirilmesi (bireysel standlar, videolar, ek seçenekler).

  • Bölgeye bağlı olarak görüntülü reklam ekleme işlevselliğin geliştirilmesi.

  • Etkileşim portalının geliştirilmesi (icba kişisel hesaplar).

  • Kongre salonu.

  • Sanal asistan.

HEDEF SONUCU

ViEXby ICBA kavramının pratik olarak uygulanması, iş ve kamu etkileşimi katılımcılarının projelerinin etkinliğini önemli ölçüde artırmasına izin verecektir.

Sergiler ve fuarlar gerçekleşmesi açısından, ViEXby ICBA platformu, sadece ürün fikir geliştirmekten potansiyel ortaklar ve alıcılara tam sunum etmesine süresini azaltmayı, dil engelisiz olasılığı da dahil olmak üzere online iletişim için tüm fırsatları kullanımı değil, ama aynı zamanda akıllı sözleşme bazında doğrudan güvenli işlem yapmayı, tedarik zincirlerini hesaplamayı ve malların nakliyeti sırasında gümrük özelliklerini dikkate almayı olanaklı hale getirir.

ViEXby ICBA, tematik, mevsimsel veya daimi sergileri göz önünde bulundurarak sergi ve fuar etkinlikleri için sürekli bir çözümdür. ViEXby ICBA çözümlerinin coğrafik açısından kısıtlamaları olmadığı için, önemli ölçüde daha fazla sayıda potansiyel katılımcı ve ziyaretçi çekebilir.

ViEXby ICBA, faaliyetlerinde çeşitli ülke ve bölgelerin Ticaret ve Sanayi Odaları, uluslararası da dahil olmak üzere iş birlikleri ile yakın işbirliğine dayanmaktadır. Bu, ViEXby ICBA projesine katılımın hem uygun maliyetli hem de uygulamada hızlı olacağı potansiyel katılımcıların geniş bir kapsamını sağlar.

Çeşitli kamusal tartışmaların yürütülmesi bağlamında, ViEXby ICBA, geleneksel etkinliklerle karşılaştırıldığında yüksek verimliliği nedeniyle, güncel konuların tartışmalarının yürütülmesine, görüşlerin paylaşılmasına, uzman görüşlerinin toplanmasına ve karşılaştırılmasına çok daha yüksek verimlilikle izin verecektir.

ViEXby ICBA, 2019 yılında Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Komisyonu'nda Uluslararası İş Destek Merkezi tarafından sunulan «iş evreni» kavramının mantıklı gelişmesidir.

Proje hakkında sorunuz